Individuele begeleiding & coaching

Individuele begeleiding is bedoeld voor mensen die graag willen leren hoe ze kunnen omgaan met de stress van hun werkomgeving. Stress is verantwoordelijk voor 1 op de 3 gevallen van ziekteverzuim en speelt ook een rol in voorkomende werkconflicten. Het leren omgaan met stress heeft dus niet alleen voordelen voor de persoon in kwestie, maar heeft gunstige effecten voor de gehele organisatie.

Individuele begeleiding bij mindfulness meditatieIn samenspraak met de belanghebbende(n) wordt een acht- tot zestienweeks programma vormgegeven waarbij mindfulness en andere soorten meditatie en ontspanning een hoofdrol spelen. Omdat het een individueel traject betreft is er veel ruimte voor aanpassingen. Het traject wordt begeleid door een ervaren coach die zelf ook al geruime tijd mediteert.

De begeleiding kan op kantoor plaatsvinden of op een sfeervolle, rustige lokatie die centraal in Nederland gelegen is. Het is mogelijk om de standaard wekelijkse sessies uit te breiden met een telefonische bereikbaarheidsdienst waarbij de coach on call is. Dit kan nuttig zijn voor momenten die bijzonder stressvol zijn.

Aan nazorg is ook gedacht. Na 1, 3 en 6 maanden reserveren we tijd voor elkaar. Het staat de belanghebbende voorts vrij om bij tijd en wijle zelf contact op te nemen.

Op deze manier werken we gestaag naar een meer op het werk toegeruste houding toe. Zodat stress niet meer ziek-makend is, maar nog wel lekker uitdagend.

Benieuwd geworden?

Neem contact op met Mindful Mornings