Resident Wisdom

Uw organisatie zit vol met kennis. Hoe wordt het werk zo efficient en toekomstbestendig mogelijk uitgevoerd, hoe gaan we optimaal met onze klanten om, hoe zitten we elkaar zo min mogelijk in de weg. Dit soort kennis is cruciaal voor het reilen, zeilen en het overleven van uw organisatie. En deze kennis is nooit “af”; we blijven steeds maar doorleren op dit vlak.

Bij Resident Wisdom hebben we het over een ander soort kennis. Wijsheid, eigenlijk. Hoe ga ik met mezelf om? Hoe hou ik me staande in cultuur x, y of z? Wie ben ik eigenlijk? En wat kom ik hier doen? Hoe blijf/word ik gelukkig? Etcetera.

Dit zijn vragen die traditioneel door de gemeenschap en door religieuze factoren werden beantwoord. En dan was er vaak maar 1 antwoord, take it or leave it. Sinds enige tijd wordt ieder mens geacht deze vragen voor zichzelf te beantwoorden en dat introduceert een stuk meer vrijheid. Niettemin is het lastig voor een mens om zelf steeds het wiel uit te vinden. Niet alleen is er in de huidige tijd een stuk meer kennis, je moet al deze kennis ook nog uitproberen om te zien of het bij je past.

Geen wonder dat mensen verloren lopen. Dat ze en masse het vertrouwen in traditionele instanties kwijtraken. Dat ze zich in toenemende mate richten op hun werk, hun sociale kring en de zoektocht naar comfort en fijne ervaringen.

En daarmee leef je, als een van de rijkste en vrijste wereldburgers ooit, een redelijk beperkt, afgescheiden bestaan.

Jammer, eigenlijk.

Gelukkig kan het anders.

Zet de werkomgeving in om diepere levensvragen te onderzoeken

Resident Wisdom is een manier om de werkomgeving in te zetten als een template om deze grote vragen van het leven te onderzoeken. Op een lichte, speelse en nieuwsgierige manier. Zonder Waarheid of dogma, zonder rituelen en ge-ohmmm, maar met praktische tips, ervaringsleren en een aanwezige leraar/coach.

Zo ontspint zich een doorgaand gesprek over deze diepere vorm van kennis, die uiteindelijk – door belichaming en toepassing in het dagelijkse leven – leidt tot wijsheid.

De vraag is wat de organisatie daar aan heeft, zo’n doorgaand gesprek dat tot wijsheid leidt. Voor de directe winst en verliesrekening gaat het weinig doen, en het zou ook zomaar kunnen dat medewerkers door diep in zichzelf te graven er achter komen dat ze hun tijd liever op een andere manier zouden doorbrengen, met alle gevolgen van dien. Ten slotte kost zo’n Resident Wisdom programma ook gewoon tijd, en zijn uw concurrenten die zulke uitgaven niet doen een stukje winstgevender.

De voordelen van het Resident Wisdom programma

Uiteraard zijn er voordelen. Als van uw medewerkers verwacht wordt dat ze met creatieve oplossingen komen voor onalledaagse problemen dan heeft het zin om die creativiteit op allerlei verschillende manieren aan te boren en te verstevigen. Contact maken met diepere wijsheden die de mensheid al millennia verwonderen helpt daarbij.

Het Resident Wisdom programma helpt mensen die al op de toppen van hun kunnen lopen in een eerder stadium aan de bel te trekken waardoor werkstress minder snel zal leiden tot een burn-out, met dus minder kosten in termen van ziekteverlof, herstelperiodes en vervanging.

Omdat uw organisatie een platform biedt voor het onderzoeken van dit soort vragen, vervult ze een centralere, meer organische plek in het leven van uw medewerkers en dat zorgt voor een hogere inzet, een grotere loyaliteit en een positievere uitstraling naar de buitenwereld.

Of die voordelen opwegen tegen de nadelen, die afweging is natuurlijk niet aan ons. Een ding kunnen we wel zeggen; het streven naar winst verbleekt in verhouding met het onderzoek naar de fundamentele vragen van ons bestaan.

Modulaire opzet van het Resident Wisdom programma

Uiteraard is een Resident Wisdom programma geheel op de verwachtingen en behoeftes van uw organisatie toe te snijden. De volgende modules zijn in eender welke volgorde of constellatie te combineren.

Interactieve colleges

Praatjes van een half uur tot een uur waarbij een specifiek thema of een specifieke filosofie op een aantrekkelijke manier wordt gepresenteerd.

Discussiegroepjes

In kleiner bestek en op basis van persoonlijke ervaring kennismaken met en toepassen van een filosofisch of cultureel onderwerp.

Geleide meditatie/contemplatie

Op de persoonlijke ervaring gerichte bijeenkomsten waar het eigen maken van een bepaalde theorie of filosofie centraal staat.

Ambulante aanwezigheid op de werkvloer

De Resident Wisdom Teacher is aanwezig en aanspreekbaar. Hierdoor kunnen medewerkers snel even iets met hem/haar bespreken en leert hij/zij uw mensen kennen. Hierdoor is er meer ruimte om snel even wat stoom af te blazen, en dat helpt weer bij het niet al te hoog laten oplopen van de werkdruk.

Open coachingsspreekuren

Af en toe heb je iets langer nodig om je stress, verdriet of existentiƫle angsten te bespreken. Onze Teachers zijn stevige coaches en zijn getraind in Eerste Hulp bij Levensvragen. Voorkomt soms dat een bedrijfs maatschappelijk werker of arbo-dienst moet worden ingeschakeld.

GeĆÆnteresseerd in het Resident Wisdom programma? Neem dan contact op voor nadere informatie.