Mindful Kantoor: mindfulness verankerd in de bedrijfscultuur

Een grotere rol voor mindfulness binnen het kantoor? Met de cursussen, meditatiebijeenkomsten en coaching van Mindful Mornings werk je aan een structurele verhoging van de gezondheid van je organisatie. Dit vertaalt zich in een lager verzuimpercentage, maar ook in een hogere retentie van talent, minder heftige en langdurige conflicten op de werkvloer en een hogere effectiviteit.

 

mindful kantoor amsterdam utrecht

 

Je medewerkers zijn in staat een stuk tevredenheid en geluk te vinden dat niet per se samenhangt met het bereiken van doelen en het ontwijken of aangaan van conflict. Deze volwassen houding maakt dat talent bewust voor je organisatie kiest. Omdat verstorende factoren als conflict en passieve agressie steeds minder uitgesproken aanwezig zijn ontstaat er ruimte voor hogere productiviteit en meer creatieve probleemoplossing.

In onze Mindful Kantoor programma’s begeleiden we dit veranderingsproces in verschillende graden van intensiteit. De Mindful Mornings Cursus vormt in al deze programma’s het centrale element. Deze acht- tot zestienweekse cursus maakt medewerkers vertrouwd met mindfulness en zorgt voor een geleidelijke omslag in de bedrijfscultuur. In zo’n omslag is het cruciaal dat mindfulness breed gedragen wordt, en niet alleen maar geldt voor de medewerkers van een specifieke afdeling: de leidinggevenden komen als eerste aan de beurt.

Mindful Kantoor Basic

In dit programma verzorgt Mindful Mornings de Cursus binnen de vooraf overeengekomen kaders.

Mindful Kantoor Standaard

In het Standaard programma wordt de Mindful Mornings Cursus vergezeld door regelmatige Mindful Mornings meditatie bijeenkomsten op de werkvloer. Op deze manier geven we mindfulness de kans om echt door te dringen in de bedrijfscultuur.

Mindful Kantoor Deluxe

Het Deluxe programma breidt het Standaard programma uit met persoonsgerichte coaching. Hierdoor bied je talent alle mogelijkheden om de eigen drijfveren te onderzoeken en te laten samenvloeien met de doelen van de organisatie. Lees hier meer over de individuele begeleiding.

 

Wil je graag even overleggen?
Neem nu contact op met Mindful Mornings